Hidhaan Laga Qooqaa itti gadhiifamuun mancaafamuu Riizoortii Soodaree

Hidhaan Laga Qooqaa itti gadhiifamuun mancaafamuu Riizoortii Soodaree

KMN:- FULBAANA 06/2020 Mormii Qeerroo marsaa 4ffaa oolmaa guyyaa 1ffaa