Kutaa 2: Manni Hidhaa magaalaa Jigjigaa Keessaa Robotii Nama Tumuu fi Barcuuma Elektikaa Irraatti Nama Dararan Qaba:Hidhamtoota Keessaa Tokko

Kutaa 2: Manni Hidhaa magaalaa Jigjigaa Keessaa Robotii Nama Tumuu fi Barcuuma Elektikaa Irraatti Nama Dararan Qaba:Hidhamtoota Keessaa Tokko

Oromoota magaalaa Jigjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee torbaa fi jiraataa magaalaa Dirree Dawaa ka ta’an Sheek Jamaal Aliyyii Abdullaa tokko. Gaaffii fi deebii Sheek Jamaal Aliyyii Abdullaa waliin gaggeeffame kutaa 2ffaa caqasaa