Hidhaa lammiilee Itoophiyaa istaadiyemii Yaman keessa

Itoophiyaa: Hidhaa lammiilee Itoophiyaa istaadiyemii Yaman keessa

Yamanitti lammiileen biyyoota Gaanfa Afriikaarraa godaanan 2000 ol tahan istaadiyoomii keessatti ugguramanii jiraachuu himame.

(bbcafaanoromoo)—Kanneen keessaas irra jireessi lammiilee Itoophiyaa tahuu Dhaabbanni Godaantota Addunyaa (IOM) BBCtti himeera.

Waldhabdeen Yaman milishoonni Houthi 2015tti iddoowwan lixa biyyattii hedduu erga to’atanii as daran hammaateera.

Waraanni kun lubbuu lammiilee kumaatamaan lakka’aman galaafateera. Biyyattis beela hamaaf akka saaxilamtu godheera.

Biyyattiin ammallee dargaggoonni hedduu biyyoota Gaanfa Afriikaarraa ka’uun gara Biyyoora Arabaatti imalaniif daandii itti qaxxaamuran tahuushee itti fufteetti.

Dubbi himtuun Dhaabbata Godaantota Addunyaa (IOM) Yaman, Olivia Headon BBCtti akka himtetti, ”Baqattoonni kunniin iddoo sakkatta’insaatti qabamanii gara istaadiyamii kubbaa miilaafi kaampii waraanaatti geeffaman”.

Warreen istaadiyamii kubbaa miilaa keessaa danqamanii jiran keessaa irra jireessi lammiilee Itoophiyaas tahuu dubbatteetti Oliviyaan.

Iddoowwan Adan, Laazh fi Abiyaan iddoo jedhamanitti lammiileen biyyoota Gaanfa Afriikaarraa dhufan kunniin kan itti hidhaman.

Dargaggoonni kunninis wayita imala gara Saawudii Arabiyaatti taasisaa jiraniin kan qabamanidha.

”Anis achi dhaqee ilaaleera. Istaadiyemichi namni kan keessa jiraachuu malu miti. Daran caccabeera. Balfaafi jijjiigni iddoo hunda jira,” jetteetti.

Kanneen keessaas ijoolleen 800 ol tahan akka argamanis odeeffanneerra. Kanneen hafanis umriinsaanii 18 fi 19 kan tahanidha.

Yaman godaantota seeraan alaa irratti to’annaa taasiftu cimsuunshee, to’annoo jala ooluu lammiilee kanneeniif sababa akka tahu dubbi himtuun kun eerti.

”Namoonni dubbisne baayyeen deebi’uu akka barbaadan nutti himaniiru,”

Baqattoonni guutummaan guutuutti fedhiin deebi’uu barbaadu taanaan, dhaabbanni isaanii deebisuuf qophii tahuus nutti himaniiru.

‘Motoraan adamsanii nu qaban’

Erga Yaman seenee guyyoota 25 tahuu kan nutti hime, dhalataan Godina Jimmaa Aanaa Qarsaa Awwal Shee Naasir BBC’tti waan hime, ”Otoon konkolaataa dhiqa jiruu [Poolisiin] maallaqa boorsaa keessaa qabu narraa fudhatee, deemi naan jedhe,” jechuun rakkoon isaa akkamiin akka eegale dubbata.

”Achii erga bakka biraatti godaanee ijoollee Oromoo biroo waliin walargee booda, ammas irra deebiin adamsanii nu qabatan,” kan jedhu Awwal achiis mooraa waraanaa naannoo Magaalaa Sana’aa Oromoonni 3,000 ol tahan itti hidhaman akka geessanis dubbata.

Turtii guyyootaan booda dargaggoo Awwal fi waahillansaa kaampicha keessa turan balbala cabsanii miliqanii, magaalaa Adanitti deebiyuu isaanis nutti himeera.