HIDHAA FI AJEECHAAN SAARTUU USMAAYYOO NEW OROMO MUSIC

Saartuu Usmaayyoo Muusaa, wallee abbaa ishee “Jireenyi walabni mirgi uumamneefii sarbamnee hin teenyu…” jedhu haala gaariin irra deebitee haaromsite.

HIDHAA FI AJEECHAAN SAARTUU USMAAYYOO NEW OROMO MUSIC VIDEO 2020

Saartuu Usmaayyoo Muusaa “Himhimii” new oromo music 2018