Hibboo! Addunyaa tana irratti nama Haadha 2 qabu naaf beekaa?

We have managed to infiltrate into Nafxegnas zoom meeting about the Protest.

Everything is copied!

Kiya Segni


Vaayrasiin koronaa jireenya godaantota Afrikaa Yaman keessa jiranii akka malee hammeessun gabaafame. #COVID19
Lammiiwwan Oromoo kumaan lakkaawwaman Yaman jiran waan nyaatan dhabanii rakkachaa jiran biyyatti deebi’uu akka barbaadan dubbatan.

Oromoonni Afaan Keenya Afaan Amaaraa hin dubbatinaa siniin jechaa jiru warri Habashaa.

1 Comment

  1. All his talks and actions tell us that Abiy has an identity crisis and a personality disorder. Human history is full of what disasters such people can bring about. Think of Nero, Hitler, Stalin, and on an Ethiopian scale, Tewodros, Minilik, Haile-Silassie and Mengistu H/Mariam. These people caused loss of millions of lives and extensive destruction during their respective era.

Comments are closed.