Herreegnni beekumsaaf hojii ilaalcha gurbaa Abyi Ahmed jedhamuu akka xiinxalletti kana fakkaata.

Herreegnni beekumsaaf hojii ilaalcha gurbaa Abyi Ahmed jedhamuu akka xiinxalletti kana fakkaata.

በአንድ ወቅት ድንገት ከሰውየው አፍ የወጣው “መደመር” የሚለው ትርጉም አልባ catchphrase ፍልስፍና ነው ፤ አይዲዮሎጂ ነው ፤ ምጡቅ እሳቤ ነው እያሉ ልባችንን ሲያወልቁ ለነበሩት ምሁራን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳየው contempt ተገቢ ነው። ገና ስልጣን ሳይዝ አብይ fraud መሆኑንና ለሀገሪቱ አደጋ መሆኑን ከብዙ ወዳጆቻችን ጋር አውርተናል። ሆኖም ስልጣን በያዘ በመጀመሪያዎቹ ሰባት ስምንት ወራት የሀገሪቱን ፖሊቲካል ስፔስ የማስፋት ስራ ሲሰራ ጥሩ ተግባር ነው ብለናል። ወዶም ባይሆን ያደረገው ለዛ እውቅና አለመስጠት ለማንም ቢሆን ቂልነት ይሆን ነበር። ነገር ግን በነዚህ ሁሉ ጊዜያት አንድ ነገር መቼም ዘንግተን አናውቅም። እልም ያለ አላዋቂና fraud መሆኑን። እውነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር በሚለው ብሂል መሰረት እኛም የልባችንን መናገር ከጀመርን ሰንበትበት ብለናል።
THE FINFINNE INTERCEPT


OMN: Shaashamannee fi Bishaan (Bit.15, 2020)


ደርግ ካድሬዎቹን በየካቲት66 አስልጥኖ ድፕሎማ እየሰጠ በህዝብ ላይ ያሰማራቸው ነበር :: EPRDF እንደገባ ከየካቲት 66 ት/ቤት የተገኘ ድፕሎማ እውቅና አልሰጥም ብሎ ሁሉንም ዋጋ አሳጣ:: አሁንም ለምርጫየሚወዳደር ማንኛውም የፓለቲካ ድርጅት ካሸነፈ ከስቭል ሰርቪስ የተገኘ ማንኛውንም ሰርቲፍኬት, ድፕሎማ, ድግሪ ወይም በሱ ላይ ተንተርሶ ከሌላ ዪንቬርስቲ የተገኘውን ማስተርስ ወይም ዶክትሬት ውድቅ ማድረግ አለበት::


OMN: Oduu Dilbataa ( Bitootessa 15/ 2020)


ONN Marii Hawaasa Biyya Kaanaadaa Kutaa Albertaa Magaalaa EDMONTON Haala Yaroo Biyya Keenya Oromiyaa keessa jiruu irratti Marii Bal’aa

1 Comment

  1. Namittin tun sammuun ishii Furrii qofa dha. Akkaa Shunkurtii diimaa ykn Qullubbii diimaa qola malee kessoo hinqabdu. Hammumaa dubattu of-qunchiftee, of-soqoltee, duwwaa ta’u ishii argisisa jirti. Hummata keenyaaf garuu kun wanta gaarii dha. Enyummaa namitti kanaa fii siyaasa ishiin ittin adeemtu guyyaa guyyaan akka Galaa salpahachaa ademaa jirtii.

    Ilaalchi jarri tun nama barateef qabdu, Ilaacha “OPDO” isa bu’uuraa, isa ganamaa iraa madde. OPDOn bara 1990n kessa, Nafxanyaan beekumsa ishii kamin biyya bulchaa turtee? Nuti Nafxanyya gadii mitii jecha turte. kanaafu, biyya bulchuf barnota ykn beekumsa hin-barbachisuu ilaalcha jedhu qabdi ture. Yero sana diina ykn nyapha nafxanyyaa turte, gooftan ishii TPLF ejjanno akasi wanta qabacha turtef. Amma immoo dhiiga ilmaan oromon dhiibaa jalaa baatee, nafxanyaa of gotee, nafxanyaan waltaatee jirti. Oromon asin achitti kan doofaan, raatuun, hundi itti tapahatuu miti.

Comments are closed.