Hell on earth is called Ethiopia, under the rule of the TPLF’s regime!!

Hell on earth is called Ethiopia, under the rule of the TPLF’s regime!!

Guyyaa har’aa hidhamtoota mana murtii federaalatti kutaa araadatti dhiyaatan keessaa sadi poolisoota jalaa kan badan yoo ta’u afur qabamaniiru. Kanneen qabaman kanarrattis miidhaa guddaan qaama isaanirratti kan gahe yoo ta’u jiraattota naannoo sanaa sakatta’iinsa cimaa irrattii gaggeessaa jiru.

Via: Shukrii Mohammed Umaraa