Hedduu nama guba; Barataa Yuunee Alamayyoo kan guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Dirre Dawaatti ajjeefame

Hedduu nama guba; Barataa Yuunee Alamayyoo kan guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Dirre Dawaatti ajjeefame

Dhaamsa!

Barataa Yuunee Alamayyoo kan guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Dirre Dawaatti ajjeefame amma sa’a kanatti reeffi isaa hospitaala Paawuloos magaalaa Finfinneetti argamu keessaa baafamee gara naannoo dhaloota isaa wallagga lixaatti geggeeffamaa waan jiruuf uummanni oromoo daandii finfinnee hanga lixaa jirtan reeffa isaaf simannaa taasiftanii akka geggeessitan isiniin jenna~Galatoomaa!

Gaara Koomtoo

Barataa Yuunee Alamaayyoo kan guyyaa kaleessaa yuuniversitii Dirree Dhawaa keessatti darbii 3ffaa irraa darbatamee ajjeefame yeroo ammaa reeffi isaa Hospitaala Phaawuloosiitii gara bakka dhaloota isaa W/lixaa Gullisootti gaggeeffamaa waan jiruuf namootni keenya akka bakka gahetti gaggeessitanii gara maatiitti galchinu.


#Dirree_dhawaa
Barattoota keenya yuniveersiitii dirree dhawaa rakkoo lubbuu baraata darbee sababbeefachuun guyyaa kaleessa moora Yuniveersiitii gad-dhisanni Ganda Tasfaa ( Ganda Abdii boruu) jiran hawaasa fi Qeerroon drree dhawaa haala nama gammachisuun bira dhabbachuun gargarraa jiran!

Selaadiin Abdii


Seenaan si yaadatti abba qubbee afaan oromoo rabbin janattan sihaa qanaanniissu DR MOHAMED RASHAD ABDULEE

የታሪክ ፀሀፊ መምህር ገብረኪዳን ደስታ..”የኢትዮጵያ ጠላት ኢትዮጵያን የሚያፈርሳት እኔን ምሰሉ የሚለው የትምክህት ሀይል ነው ”

መራሩን እውነት አፈረጡት

Esmael Azizi Seid