It is very heart breaking to listen to this Oromo kid telling his history!

It is very heart breaking to listen to this Oromo kid telling his history!

Mucaa asii gadii kana gabaastonni keenya aanaa Bulee Horaa, baadiyyaa ganda Buqqisaa jedhamutti argan. Abbaa isaa “ABO dha” jedhee mootummaan akka ajjeese himama. Haati isaa dadhabduu dha. Mee isumarraa dhaga’aa. Dhalattoonni naannoo sanaa utuu gargaaranii gaarii dha.

Via: Journalist Gadaa Hunde