Health professionals in Oromia shouldn’t strike counting

 Health professionals in Oromia shouldn’t strike counting this as a pretext.

No doubt that PM Abiy Ahmed’s recklessness in handling the questions of health professionals gave moral boost for some of their egoistic and non-answerable questions. Health professionals in Oromia shouldn’t strike counting this as a pretext. They shouldn’t let themselves be used by political pundits with sinister motives.#SayNo

Girma Gutema

Maqaa federaaalistummaatiin elitoota Amaaraa mannaa warra Tigraay caalsifachuun ni mul’ata. Kun haqa tahuyyuu, dhugaan tokko garuu akka hin dagatamne! Eliitonni Tigraay wanti fedhe yoo gale mootummaan kufaatii isaanii booda dhufe akka miila lamaan dhaabbatee biyya bulchuutti milkaahu hin fedhani. Ummatoota Itoophiyaa tokkoomsanii bulchuun TPLF booda hin danda’amu yaanni jedhu akka mirkanaahuuf barbaadu. Sirni haaraan dhufu yoo yakkoota namoota isaanii guutuutti dhiifama godheefii hoggansa murteessaatti kan isaan deebisu hin taane biyyi diigamuu filatu. Biyyi yoo diigamte ibiddi jara argu hin jiru. Dallaa isaanii sirriitti jaarratanii jiru. Qabbanaahu harka, gubu fallaana jedhanii jiru. Kanuma waliin olaantummaa isaanii kan buqqise Oromoo dha waan taheef garaan isaanii gadoo addaa Oromoo irraa qaba. Kanaafuu bakka nu barbaachisutti itti fayyadamaa eeggataa waliin sirbuu yoo tahe malee amanuun gowwummaa dha. Keessa keenya jabeessuun waan hundaaf furmaata tah

Yaya Beshir

አሁን የደላውና የሥራ ከባቢን ምቹ ለማድረግ በሚል ሰበብ ቤተ መንግስት ለማስዋብ ቅድሚያ ሰጥቶ ብር የሚበትን መንግስት ስላዩ ይኾናላ።
እነሱም ‘ኮ ምቹ የሥራ ከባቢ ከምንም ነገር በላይ ይፈልጋሉ።

Alula Solomon


#Of_eeggannoof

#Bara darbe ijoolleen RIB miindaa jedhanii Waajjira Dr.Abiy deeman hedduun isaanii Oromoo turan.
#Ka‘umsi waan sanaa Miindaa osoo hin taane, Abiy ajjeesuun Oromoo hamilee cabsuuf yaadamee ture. Garuu kan nama gaddisiisu warri shira xaxan harka Oromoon waan sana raawwachiisuuf yeroo isaan qindeessan osoo hin barin inni kan keenyaas duukaa deemuu isaati.
#Gidduu kana ammoo Ogeessota fayyaatu dabalata Miindaa jedhee Dr.Abiy mataa naannessaa jira. Ogeessonni fayyaa hedduun isaanii kan Finfinneedhaa hojjechaa jiran Oromoo akka ta’anis beekna. Isinis shira nu kuffisuuf deemu ormaa wajjin nurratti xaxaa jirtumoo, warra waan kana qindeesaa saaxilaa jirtu?


#Hubadhaa, dubbiin dubbii miindaa osoo hin taane, bulchiinsa_Oromoo laamshessuudhaaf dha. Isin garuu maaliif akka jirtan beekaa, jaalattanis jibbitanis Dr.Abiy caalaa kan isiniif yaadu hin jiru waan ta’eef ijaarama diinaa fashaleessaa,
#Borimmoo diinni barsiisotas ijaaruuf malti sanaafis of qopheessuun barbaachisaa dha.
#Yoo jijjiirama kana itti fufsiifne kan miindaa bor ta’uu mala, kufnaan garuu kan har’a argachaa jirruyyuu dhabuun waan oolu miti

Qeerroo AMBOO


Ethiopia: ሕብር ራድዮ ፊት ለፊት ከዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ ጋር | Dr Desalegn Chane
Who is doing all these ? maybe EPRDF?