ONN:TV GAADDISA DHUGAA: Gaaffi fi Deebii Gabaabaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Prezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa maagarsaa

ONN: TV GAADDISA DHUGAA: Gaaffi fi Deebii Gabaabaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Prezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa maagarsaa waliin taasifamee.Hagayya 08 2018

ONN LIVE: SBO: Hagayya 8,2018. Oduu, Ibsa Waloo Mootummaa Itiyoophiyaa fi ABO, Dhimmuma Araaraa Kanaa Ilaalchisuun Yaada HD-ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Pir. MNO Dr. Lammaa Magarsaa Nuuf Laatanii fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Miseensota ABO Haala Adda Addaa Irraa Caasaa Ala Taatan Hundaaf!

(SBO/VOL – HAGAYYA 08,2018) Qabsoo bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf adeemsifamaa har’a gahe, injifannoo gara garaa galmeessuun aanjaa qabsoo karaa nagaa geggeessuu argamsiisee jira. Haalli aanjaa uumame kunis firii wareegama qabsaawota ABO, WBO, Qeerroo Bilisummaa, kan ummata Oromoo fi humnoota QBO waalii galaa ti. Qabsoo sadarkaa kana gahe galiin gahuunis dirqama lammummaa hunda keenya ilaallatuu dha. Haalli har’a uumame kun wareegama ummata Oromootiin kan uumame waan taheef kan hunda keenyaa ti.

ABO rakkoon siyaasaa Itophiyaa keessaa karaa nagaan akka furamuuf yeroo dheeraaf mootummaa Itophiyaaf waamicha gochaa akka ture hundaan yaadatama. Waamicha dhiheessaa tureef gara mootummaa amma aangoo irra jiruun deebii argatee waliigaltee irra gahameen ABOn karaa nagaa qabsoo akka geggeessu wal tahame.

Miseensota ABO Haala Adda Addaa Irraa Caasaa Ala Taatan Hundaaf!

Haala yeroo ammaa uumamee jirutti fayyadamuun qabsoo ummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisuuf kanneen miseensa dhaabaa turtanii sababa adda addaan caasaa dhaabaa ala taatanii fi of taasistan, qabsoo irratti ifaajaa turtanitti firii gochuuf gara caasaa dhaabaatti akka deebitan ABOn waamicha isaa isiniif dabarsa. Caasaan dhaabaa jirus bakka jiru hundatti miseensota fedhii isaaniin caasaatti deebi’uu murteeffatuun gara dhaabaatti dhufan bifa jaallummaan ofitti fudhatuun dirqama lammummaa isaanii akka bahataniif tumsa barbaachisu taasifamuuf, miseensonnis dirqama keenya bahatuuf miseensota keenya akka ofitti fudhatuuf hojjatan ABOn kanuma waliin dhaama.

Dhaabota Siyaasaa Oromoo hundaaf!

Yeroo ammaa kana jarmootni siyaasaa Oromoo biyya keessaa fi alatti sosso’aa akka jiran hubatamaa dha. Jaarmoota hedduu waliin hariiroo ijaaraa uummachuun dhimma Oromoo irratti waloon sosso’uuf gama ABOn carraaqqiin taasifamaa ture akka yaadamee fi hawwametti bu’aa argamsiisuu osoo hin danda’iin turuun laafina hunda keenyaa, qabsoo ummata Oromoo boodatti hambisee dha. Hariiroon dhaabota siyaasaa Oromoo gidduu laaffatee waliin hojjatuu irra wal irratti hojjatuu, diina waloo irratti duuluu irra wal irratti duuluun mogolee wal laaffisuun kan miidhame qabsoo bilisummaa Oromoo ti. Qabsoo bilisummaa Oromoo fuula dura tarkaanfachiisuu irraa sakaalee sirna bittootaa ummata Oromoo irratti dagaagse.

Waan taheef ABOn kanaan booda hariiroon diigaa jaarmoota gidduu ture akka lamuu hin mudanne taasisuu irratti akka hojjatu, jaarmootni siyaasaa Oromoos akka kanaan duraa wal irratti duuluu fi hojjatuu irraa of qusatuun dhimmoota dantaa ummataa fi biyya keenyaa kabajsiisanii fi qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuu danda’an irratti akka xiyyeeffatan, kanuma waliinis hariiroo ijaaraa fi Oromummaa argamsiisuu irratti akka hojjatan ABO irraa deebi’ee waamicha isaa dabarsa. Ummatni Oromoos alaa fi keessaan hunda keenyaa fi sochii keenya hordofuun daandii irraa kan maqu adaba nutti gochuu irratti dammaqiinsaan akka hojjatu waamicha keenya dabarsina.

Wayta ammaa yeroo kamiyyuu caalaatti mooraa qabsoo Oromoo jabeessuu fi itichuun haalaan barbaachisaa tahuu hubatuu dhaan jaarmootni Oromoo wal tahuun akka sosso’an waamicha ummata keenyaan dabarfamaa jiru ABOn amanee ofitti fudhatuun irratti hojjatuuf qophii tahuu mirkaneessaa, ummatni keenyas milkaa’uu akeeka ijaaraa kanaaf gama isaatiin hordoffii fi to’annoo barbaachisu akka godhu hiree kanaan hubachiisuu fedha.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda bilisummaa Oromoo
Hagayya 08, 2018

ONN LIVE: Sagalee Qeerroo Hagayya 07 2018

ERi-TV ዜና | President Isaias Held Talks with Senior Ethiopian Delegation
Ethiopia and OLF Sign Agreement in Asmara
Eritreans and Ethiopians Rally in Khartoum