HD ABO Jaal Daawud Ibsaa! Guyyaa 5 Qofatuu Hafe Kaadhimamtoota Filannee Dhiheessuuf!

“Guyyaa 5 Qofatuu Hafe Kaadhimamtoota Filannee Dhiheessuuf!
Guyyoota 5 Kana keessatti Waan ta’u tokkollee hin jiru.
 
Kaadhimamtoota Guyyoota Jedhame kana keessatti Fiduu mitii anuu Iddoo itti Dorgomu hin qabu!”
HD ABO Jaal Daawud Ibsaa

These two-party have destroyed  competitive parties and democracy in Ethiopia!!