HD ABO J/ Daawud Ibsaa Har’a Fulbaana. 24/2019 Hogganoota Ol’aanoo Dhaabbata “National Democracy Institute” Irraa Dhufan Waliin maryatan.

Above Single Post

HD ABO J/ Daawud Ibsaa Har’a Fulbaana .24/2019 Hogganoota Ol’aanoo Dhaabbata “National Democracy Institute” Irraa Dhufan Waliin maryatan.

Marii Waajjira ABO, Gullalleetti argamu keessatti ta’e kana irratti HD ABO haala Qabsoo ABO keessa darbee fi sochii ABO kana booda gaggeessu jila kanaaf ibsaniiru. Keessayyuu, Qormaata Cehumsaa biyyattiin keessatti argamtu keessatti muadannoo ABO ibsaniiru. Dhimma Filannoo dhufaa jiru ilaalchisuunis, mariin godhameera.
Haala qabiinsa Mirga Dhala Namaa ilaalchisuunis HD ABO ibsuu isanaii ONN gabaaserra.
ABOn jaarmiyaa bilisa baasaa bara 1973 sabboontota Oromoon ijaaramee, amma illee qabsoo gaggeessaa jiruu dha.

 Lammii Beenyaa.

Qabsa’aan beekamaan jaal kedir zinaabu/gammachiis/ seena QBO keessatti seena dalaguudhaan kanbeekamu irrecha finfinne tiif jecha ammas miilaan jimma abbajifaar irra gara finfinnetti imallaa jira.akkas goota koo oromooko.waamicha kanas oromootaaf dabarse jira!!
Irreechii Bara kana Irreechaa Xiiqii akka tahee hin dagatiinaa hafuun salphinaa!
Irreechaa Hora Finfinnee gahuuf Torbee lamaa qofaatu hafee.
Haa qophoofnuun dhaamsa kooti!
Dhiiroo Garbii

Kan mana lamaa nyaatu, gidduutti nyaatama!
Dhugaan Oromoo mo’ataa dha; dhiigni qabsaa’ota Oromoo iyyaa jira; guyyaan dhageettii argatu fagoo hin ta’u!!


Ayyaanni Irreechaa Magaalaa Hawaasaatti Kabajamuuf qophiirra jiraachuu isaanii Ejjettoon beeksise.Sirna Kabaja ayyaana Irreechaa kunis kan kabajamu galma aadaa saba Sidaamaatti yoo ta’u guyyaan isaas fuulduratti akka ifa ta’u Ejjettoon Ibseera.

Sirni kabaja Bara haaraa Sidaamaa Ayyaanni Cambalaalaa Galma giddu gala aadaa Oromootti kabajamuun isaa ni yaadatama.

maddi @Ejjettoo Sidama affairs esa

Below Single Post