Har’a Mudd. 29-2018 Prof. Eefreem Yisaaq Waajjira ABO Muummichatti Finfinnee, Gullalleetti Argamuun HD.ABO J-Daawud Ibsaa Dubbisan.

Har’a Mudd. 29-2018 Prof. Eefreem Yisaaq Waajjira ABO Muummichatti Finfinnee, Gullalleetti Argamuun HD.ABO J-Daawud Ibsaa Dubbisan.
Akkaataa Itti Walii Galteen Mootummaa EPRDF Fi ABO Gidduutti Taasifame Hojiirra Oolee Nageenyi Waaraan Bu’uu Danda’urratti kan Baldhinaan Mari’atan Yoo Ta’u ; HD ABO J/ Daawud Ibsaa ABOn Waliigalteen Taasifamee Fi Waadaan Seename Akka Hoojiirra Ooluuf, Akka Ummanni Oromoo Bilisummaa Qabsaaweef Argatuuf Waadaa Seene Hin Cabsu, Irrattis Cicha Jedhaniiru.
B.Gadaatin

Yoo Biyyaa ni qabna oromiyaa badhaatu, akka malee onneti nama cobdi. General Kadir MartuuAwel Mohammed; yaa rabbi!


GUYYAA Araa gaafa mudde 28,2018) Wallagga Lixaa Gullisoo, Gujii Lixaa- Duugda Daawwaafi Horro Guduruu- Fincawaatti nama heddutu Ajjesani jiru .waraanni EPRDF ummata nagaatti dhukaasuudhaan lammiilee lakkoobsi isaanii sirnaan adda hin ba’in ajjeeseera. Kanneen mana waliin gubatanis jiraachuun ibsamaa jira. Namootni 7 haa du’anii haa jiraatanii eessa buuteen isaanii dhabamuunis ibsameera.

Kaleessa Godina Qellem Wallaggaa naannoo magaalaa Gidaamiitti lubbuun Oromoota 4 waraana EPRDFn ajjeesamuun isaanii ni yaadatama.

Gama ODP irraa har’a Obbo Taayyee Danda’aa ibsa medialeef kennan keessatti waraanni mootummaa ummata nagaa kan hin ajjeesne ta’uu ibsan. Dhiiga ummata qulqulluu dhangala’aa jiruutti qoosuun silaa waan hin malle.

Oromia Qeerroo Media