Hayyudureen ABO J-Daawud Ibsaa Har’a Artiistoota Oromoo Finfinnee Galma Hoteela Ilillitti Dubbisan.

Hayyudureen ABO J-Daawud Ibsaa Har’a Artiistoota Oromoo Finfinnee Galma Hoteela Ilillitti Dubbisan.

Hayyuu Dureen ABO J/Daawud Ibsaa Har’a Onk.8/2018 Artiistota Oromoo Waliin Wal-arguun Hojii Boonsaa Hojjechaa Turaniif Galateeffatan.
Caalattis Cimanii Akka Hojjetan Dhaaman.