Kichuu

Hayyu Dureen ABO Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Baaleerraa dhufan mariisisan.

Hayyu Dureen ABO Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Baaleerraa dhufan mariisisan.

Hayyu Dureen ABO barattoota Yuunversiitii isaan bira deeman waliin mari’atan.


Obbo Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa guyyaa borii mana murtiitti akka dhihaatan Gareen Abukaattotaa beeksise.
 
Dhimma ugguramuu qabeenya hidhamtoota Siyaasaa Oromoo ilaalchisuun, beellamni mana murtii Onkoloolessa 24/2012 qabamuusaa gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Torban darbe hidhamtoonni kun dhaddacha irratti dhihaachuun yaada faccisaa dhageessifatanii turan. Manni murtiis yaada gamaafi gamanaa dhaggeeffachuun murtii dabarsuuf beellama itti aanu guyyaa borii jechuun Onkoloolessa 24tti qabee ture.
Guyyaa boriis, Himatamtoonni galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman martuu mana Murtii Federaalaatti ni dhihaatu.
 
Exit mobile version