Hayimaanot Badhaadhaa was killed because she is Oromo!

Because she is Oromo! She killed in black lion hospital!
Hayimaanot Badhaadhaa, “Black lion specialized hospital” keessatti, barnoota digrii lammaffaaf qorannoorra turte.

Hayimaanot, bakka lama waraanamtee ajjeefamuu ragaa mirkanaatu jira. Ajjeechaan kuni, duula ajjeechaa Oromoorratti labsame keessaa tokko ta’uu Oromoon hubachuu qaba.

Uumaan maatii ishiif obsa, lubbuu wareegamteef boqonnaa haa kennu.

Maraan Martoo

Dubbii shira qabdu taatii?

Barattuun Oromoo barnoota fayyaa digirii 2ffaa akkasumas barsiistuu yuunivarsiitii kan turte Haymaanot Badhaadhaa jedhamtu kan armaan gaditti argitan kun eebbaaf qophiirra osoo jirtuu hospitaala Xiqur Anbassaatti shaakala/practice/ baatee kutaa laaboraatooriitti duutee argamte.Qorannoo taasifameenis cuupheedhaan waraanamuun mirkanaa’eera.

Wakshum Lammi Isaa


Ajjeefamuu Haadha warraa isaanii Aadde Amsaaluu Guddaataa ilaalchisee Abbaan warraa isaanii obbo Mihiretee Imaanaa Rundaasaa BBC waliin afgaaffii godhaniin waan isaanii fi haadha warraa isaarra gahe akkasiin dubbatu.

This story left me speechless!
Waanan jedhun dhabe

Dachaasaa Wiirtuu


በእዉነት አሁን መወሰን ያለበት ግዜ ነዉ!
ኦሮሞ ነኝ የኦሮሞ እሮሮ የኔ እሮሮ ነዉ የኦሮሞ በደል ግፍ ንቀት ዉርደት ችግር ሀዘን መከራ ሰቆቃ ማንኛውም አይነት ሁኔታ ይስማኛል ይመለከተኛል እንዲሁም የኔ የቤተሰቦቼ የልጆቼ የዘር ማንዘሬ ክብርና የማንነት ጥያቄ እና መብት ይመለከተኛል የሚል በሙሉ አሁን ሰዓቱ ነዉ ጃል መሮን መቀላቀል መረዳት የግድ ነዉ የዘላለም ክብር ለሚፈልግ ይህ ስሜት የማይሰማው ካለ ግን በእዉነት ኦሮሞነቱ ያጠራጥራል ይህ የመጨረሻው እና ወሳኝ ወቅት ነዉ ተነሰ ተደራጀ ታጠቅ ለማንነትህ ለክብርህ ስትል መስዋትነት ለመክፈል ተነሳ ተቀላቀል ከትግሉ ጐራ ቢሊሱማ ቅርብ ነዉ።

ድል ለጭቁኑ የኦሮሞ ህዝብ

Dursaa O Abaadir


Obbo Mahammad Amiin hojjataa waajira waldaa hojii gamtaa Oromiyaa Kan Godina Harargee Bahaati.

Tibbana haala sukaneeysa ta’een ajjeefamuun isaa ni yaadatama.

Dhimma kana irratti OMN maatii isaa dubbisee jira. Yaada qaama Mootummaa argachuuf illee ijibbata gochaa jirra.

Yaada gama lachuun jiru walti qabnee boru (Jimaata) qabannee dhihaanna.

Oromia Media Network


Gamoon darbii afurii Sabbataatti osoo ijaarsa irra jiru jige.


Isho yaa WBO koo.
=============
Ishoo yaa WBO koo ilma guyyaa rakkoo
Itti fufi qabsoo ni moota gaaf tokkoo
Qeeyroo Oromootaa kan sabaf dhaabbatee
Lubbuu isaa if kennee irbuu tarkaanfatee
Abdii saba Oromoo guca bilisummaa
Summii rooristootaa yaa farra gabrummaa
Gumakafal sabaa qeeyroo mataa tuutaa
Sumaatu moohataa injifannoon galtaa
Biiflee ilma Oromoo mallattoo jeynummaa
Gooticha waraanaa jayna sabboonummaa
Nuti aanoonni kee WBO si abdannaa
Dukkana gabrummaa siini keessaa baanaa
Sadoo fii qananii irraan tarkaanfattee
Saba bilisoomsuuf qawwee laffaa kaasttee
Yaa qabsaa’aa sabaa kan lammiif laalatuu
Roorroo saba keetii ati hin fudhattuu
Abshir yaa WBO koo si faanarra jirraa
Waan dandeenyu maraan si cinaa hiriirraa
Abdadhu saba kee Lenca Oromtichaa
Injifannoon keetii gobaani nuuf galtaa
Bobbaan kee milkii dhaa galti kee gammachuu
WBO ilma Oromoo faana si haa tolchuu!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Injifannoo Ummata Oromoof!!!
Gadaan Gadaa Bilsummaati!!!
Sabboontuu Bahaa irraa

Dábessá Gemelal

Godina Gujii Bahaa Aanaa Shakkisoo ti Abbaa
Qabeenyaa Obboo Safay Dambii Haadhaa
Manaa Isaa Walin Hidhaaman
#MUSTGOABIY


Godina Harargee Bahaa aanaa Baddennootti Waraanni Bilxiginnaa Qeerroo Caalaa Rashiid yakka tokko malee Oromoo tahuu qofaaf qabanii akka malee reebanii Mana hidhaatti darbanii jiru .
====================
Abiy regime brutality #MustEnd!
The regime’s special forces brutally tortured Caalaa Rashiid on 26/05/2020 in Baddannoo, East Harargee, Oromia.

We must aggressively #PursueJustice!!

Dábessá Gemelal