Kitaaba kana meeqan keessantu beeka laata? Hayilee Fidaa bara 1972

Kitaaba kana meeqan keessantu beeka laata? Hayilee Fidaa bara 1972 keessa Awrooppaatti maxxansiisee dha.

Kitaaba kana meeqan keessantu beeka laata? Kun kitaaba fayyadama Qubee Laatiin irratti Dr. Hayilee Fidaa bara 1972 keessa Awrooppaatti maxxansiisee dha. Dr. Hayileen hanga bara 1975tti biyyatti deebi’etti, Hamburg University (Germany) keessatti Afaan Oromoo barsiisaa ture. Warri Hayleen diina ABO ture jechuudhaan akka maqaan isaa tarree goototaa keessatti hin dhahmne barbaadu hundi kitaaba kana disgrade gochuu yoo yaalan yeroo baay’ee na dhibaa ture. Ati saba keef waan gaarii godhii dabri, guyyaa tokko seenaan numa sin irraanfanne. Kitaaba kana biyya Jarman irraa kan Asmaraatti naa erge Dr. Alamuu Tolasaa hiree kanaan irra deebi’een galateeffadha.

Via Yaya Beshir