Hawaasni Oromoo Kaaba Sweden magaalaa Luleå fi naannawa ishii jiraatan guyyaa kaleessaa hiriira nagaa mootummaa Bilxiginnaa balaaleffatu geggeessanii oolan.

Hawaasni Oromoo Kaaba Sweden magaalaa Luleå fi naannawa ishii jiraatan guyyaa kaleessaa hiriira nagaa mootummaa Bilxiginnaa balaaleffatu geggeessanii oolan.

Hawaasa Oromoo Luleå fi naannoo ishii wanni adda godhu kutaa biyyattii akka malee qorru keessa kan jiraatanii fi lakkoofsaanis xiqqoo tahanillee, hanguma jiraniin bahuun qorra cabbii hamaaf osoo hin jilbiinfanne hiriiricharratti argamuu isaaniiti. Hiriira kana irratti dhiittaa mirgoota namoomaa mootummaan Abiy Hamaad raaw’ataa jiru dhaadannoodhaan dhageessisanii jiru. Kana malees iyyata isaanii qaama mootummaa Sweden bakka bu’ee argametti dhiheeffatanii jiru.

Guyyaa kaleessa hawaasni #Oromoo biyyaa #Sweden magaalaa Stockholm jiraatan namiin 6 #paarlaamaa biyyaattii seenuun rakkoo saba oromoo irra ga’aa jiru gama lixaa fi kibbaa akkasumas hidhaa guutummaa oromiyaa keessa jiru ibsa ballaa kenaniiruf. #Isa kana addaa kan godhuu yeroo #jalqabaaf galma paarlaamaa seenuuf eeyyama argachuu isaniiti, dur namatu alatti waraqaa harka fuudha ture.
Galata guddaa argadha dirqama keessan waan baataniif.

Fekadu Fayisa