Hawaasa Oromoo Washington DC fi naannawa jiraattan maraaf

Hawaasa Oromoo Washington DC fi naannawa jiraattan maraaf

Jaarmayaan Hawaasa Oromoo Sambata Xiqqaa Caamsaa 4, 2019 tti walgahii ummataa qopheessee jira. Walgahii uummata kana irratti akka argamtani fi irraa hirmaattan kabajaa guddaa waliin isin affeerra. Kaayyoon walgahii kanaa akkaataa itti jaarmayaa hawaasa keenyaa cimsinuu fi haala ittiin hariiroo jaarmayaa hawaasa Oromoo fi hawaasa keenya gidduu jiru ittiin cimsinuu irratti marii taasisuufi.

Hub: Walgahiin akkuma xumurameen sagantaan bashannanaa kan artistoota bebbeekamoodhaan dabaalame akka itti fufu asumaan isin beksifna.

Irraa hin hafinaa.

Guyyaan: Caamsaa 4, 2019

Sa’aan: 4:00pm – 1:00am
Iddoon:
Unification Church Meeting Hall
1610 Columbia Rd NW, Washington, DC 20009

Galatoomaa.

Bordii Jaarmayaa Hawaasa Oromoo