Haroomaayaatti yakka hiriira kaleessaa irratti waraanni..

Haramayaa yuunivarsitii keessatti guyyaa hardhaa waraanni mootummaa mooraa yuunivarsitii seenuun barattoota irratti reebicha hamaa geessisuun barattoonni miidhaman jiraachuun himamaa jira


SQ Eebla 2/2019
Haroomaayaatti yakka hiriira kaleessaa irratti waraanni mootummaa hojjetetti mufachuun fincilli eegalee jira


Gaafa 31/04/2019 galgala lixa Wallaggaa anaa Jaarsooti Jireenya Abdataa mana isa fuulduratti koribitineessa rasaasa laman miila isa rukkute amma hospitalaa Naqamteeti gara Finfinneeti akka darbuu jedhame jira. Jijjirami kun dhiigaa Oromoo dhangalasaa?