Harmee Inj. Masfin Ababbaa Abdiisaa. Waggaa 12 guutuu Mana hidhaa Qaallittiitti kan marmaaraa jiran.

Harmee Inj. Masfin Ababbaa Abdiisaa. Waggaa 12 guutuu Mana hidhaa Qaallittiitti kan marmaaraa jiran. Masfin hiikuun maaliif akka akkas dhiphina ta’e hin beekamu. Hibboo guddaa dha. Jabaadhu haadha gootaa!