Site icon Kichuu

Hardha OPDOn duuteetti. Kanaafuu of-eeggannoo ummatni Oromoo gochuu qabu keessaa inni duraa qabeenya ummata Oromoo OPDO harka jiru Biltsiginnaan akka hinsaamne eeggachuu dha

Hardha OPDOn duuteetti. Kanaafuu of-eeggannoo ummatni Oromoo gochuu qabu keessaa inni duraa qabeenya ummata Oromoo OPDO harka jiru Biltsiginnaan akka hinsaamne eeggachuu dha.

Qabeenyi OPDO harka ture qabeenya ummata Oromooti male qabeenya Paartiichaatii miti.

Abdo Qaadi Abajabal

Shira diinaan oromorratti shirame obbo jawar mohammad akkanati ibse ka Qees Saamu’el irratti tahe


New Oromoo music 2019 Caalaa Birruu (Lafee Gootaa) Ethiopian Music and Entertainment


Boontuu Daadhii **Gamtaadhaan Waliigalee** New 🎶 Oromo 🎶 Music 2019

Urgesa Eshetu Gumaa**New Oromo Music 🎶 official video🎶


Icciitii tooftaa ilmaan nafxanyootaa Oromoo ittiin cabsuuf baafatte.

Jarri nafxanyootaa ummata Oromoo ijaaree kan tokkoomse Jawar Mohammed waan taheef Jawaar ajjeesuudhaaf murteeffataniiru. Kaayyoo Jawaar balleessuu kana galmaan gahuuf qarshii miliyoona heddu ramadaniiru. Jawaariin ofii ajjeesuu hin dandeenyu jechuun isa ajjeesuudhaaf Oromoo keessaa, keessattuu, qaamolee nageenyaa Oromoo kan akka poolisii Oromiyaa ykn fedraalaa, Raayyaa ittisaa keessa jiran keessaa maallaqa guddaa kennaniifii Jawaar ajjeesisuu barbaadu. Sanaan booda Oromoon akka amantaa fi gosaan wal fixu gochuu. Ilmaan nafxanyootaa fi habashoota Oromiyaa keessa jiran kan hidhachiisanii qopheessan Oromiyaa iddoo hundatti Oromoo irratti akka tarkaanfii fudhatan gochuun Oromiyaa keessatti balaa hamaa uumudhaan masaraa Mootummaa too’achuudhaan akka lammaffaa Oromoon mataa ol hin qabannetti cabsuudha.

Gochaa kana qaamonni mootummaa sirna durii deebisuu barbaadanis harka keessaa qabu.

Ummanni Oromoo bakka jiruu dammaquun
1ffaa. Jawaarif iddoo hundatti eegumsa cimaa gochuu.
2ffaa. Oromoon bakka jirutti wal ijaaruu fi Waldhagahuun tokkummaa cimaa uumachuu.
3). Qaamota Oromoo amantaan, kutaan adda qoodan tokkummaan dura dhaabbachuu.
4). Manneen amantaa Muslimaa fi Kiristaanaa hundumaaf eegumsa cimsuu. Shira mana amantaa keessatti dalagamu dammaqinaan hordofuu fi saaxiluu…..

Seenaan Maal Nuun Jedha

Exit mobile version