Guyyaa arraa walgahii Harargee Lixaa Magalaa Ciroo tamee irratti yeroo

Guyyaa arraa walgahii Harargee Lixaa Magalaa Ciroo tamee irratti yeroo jalqabaa banamtuu halaa kanan bannee Tokkummaa Tokkummaa YaaIlmaan Oromoo Tokkumaa sirbaa Nuhoo

Injifannoon Galuun Baranuma!!!


Abbaan biyyaa Oromoodha jechaa oolan
Qeerroo magaalaa Geedoo guyyaa har’aa.tokko Kan manatti hafe hin jiru


Waa’ee Daangaa Kantibaa Shaashamannee Adde Tayibaa