Ajjachan ummataa oromoo ammas hin dhaabanne godina harargee bahaa akkanatti olee guyyaa arra

Ajjachan ummataa oromoo ammas hin dhaabanne godina harargee bahaa akkanatti olee guyyaa arra

Arra waaree booda irraa eegaluun daandiin kallatti cufaanuu gara Magaalaa #Naqamteetti seensu humna Qeerroo Magaalittiin cufameera
Sababni isaas Qeerroo fi Qaroon Oromoo #Shaanqoo jedhamu Magaalaa Finfinnee keessaa humna tika Wayyaaneen butamee miliqifamuu balaaleffachuun yoo ta’u ,tarkaanfiin daadii Cufuun #Qeerroo Leeqaan eegale kunis kan daandii cufuu qofaan dhaabbatu akka hin taaneefii tarkaanfiilee laalessoon kan biroos itti fufiinsaan fudhachuuf haal duree barbaachisu kan xumuran ta’uu odeeffannoon gama Leeqa dhufe Ifoomseera.

Butamuu #Shaanqoottis dabalataan duguuginsa sanyii #Baabbilee fi Cinaakson keessatti ilmaan Oromoo irratti #Liyyuu Poolisii Somaaleefi Loltoota Wayyaaneen raawwatamaa jirus gumaa baafachuuf qophii ta’uu kan mullisu Odeeffannoon Qeerroo Leeqa Qeerroon Oromoo #GuutuuOromiyaas sobaaf Sossobbaa wayyaaneef ergamtoota isaaf o doo hin mooffamane _ bor irraa aanfatuun warraaqsa waloon haa finiinsinu jechuun,
#Waamicha Aloo ,gumaa baafanna,Warraasa eegalle itti fufnee mirga Abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffannaa #iyyii -iyya dabrsii jechaa jiru.
Ilmaan Oromoo dhaamsa #Qeerroo Leeqaa waliif haa qoonnu ,Gumaa Ilmaan Oromoo Baha Oromiyaa Aanaa cinaakson fi Baabbilee ,Kibba Oromiyaa Aanaa Liiban,Lixa Oromiyaa Aanaa Begii haa baafannu,waan dandeenyeenis haa durmannuuf….#IYYII -IYYA dabarsi !!.
Haaluma wal fakkaatuun wiixata galgalas Magaalaa #Gimbii keessaa Qeerrooleen Oromoo 5’n #Loltoota wayyaaneen butamuun wal qabatee Qeerroon Gimniis daandii cufuun #Warraaqsa belbelchaa jiru.

Sobaaf Sossobbaa Qondaaltota Wayyaaneef ergamtoorasaa biyya hanbaaf keessaa dhaggeeffatuun harmarratti haa dhaabbatu…uuuuuuu…

Via:Tame Secce’aa Girdii


መደመርን የመረጥነው በሰብአዊነት በአንድነት እና በድሞክራሲ ዙሪያ ልዮነት ለማምጣት እንጅ ኢ-ሰብአዊ ባህሪን ለማበረታታት አይደለም !!!!!!! የመደመር እና የይቅርታ ጥሪያችን ኢ-ሰብአውያንን አይጨምርም !!!! ይህን የኢ- ሰብአዊነት ጥግ የሆነ ድርጊትን የፈፀሙ ለፍርድ እንድቀርቡ ማድረግ የመደመራችን አካል ነው !!!! ይህን ድርጊት ሳያወግዙ ማለፍ የኢትዮጵያን ስቃይ እና መከራ ይረዝም ዘንድ መፍቀድ ከመሆኑም በላይ ከሰውነት መውረድ ነው !!!!!!! ፍትህ ፍትህህህህህህህህህህህህህህህህህህ…..!!!!!!!


Mana Murtii Keessatti Gocha Deggertii Seeraa Hin Qabneetu Gaggeeffamaa Jira: Abukaatoo

Himatamtoota abukaatoo ta’ee dhaabadheef irratti waan seeraan alaatu geggeeffama jira jechuun obbo Wandimmuu ibsaa dubbatanii jiru.

Hidhamtoota an dhaabataafii ture keessaa amma iyyu Oromoonni 42 ta’an hidhaa keessa jiru kan jedhan Obbo Wandimmuu Ibsaa irra jireessi mana hidhaa Qilinxoo keessa jiru jedhan.

Warra adaba hidhaa umrii guutuu ykn murtii du’an nama adabsisuun irratti muramee gadhisaa warra himannaan isaanii adaba salphaa kennisisuu hidhaa keessa tursuun seera jiruun faallaa ta’u ibsan.

Gaaffii fi deebii guutummaa caqasaa.

Mana Murtii Keessatti Gocha Deggertii Seeraa Hin Qabneetu Gaggeeffamaa Jira: Abukaatoo
 

The pain and suffering by state sanctioned mercenaries..
#TheRight2Life
#SecurityFirst
#Babile #Hararge #Oromia

The people you are systematically killing, displacing, burning just because…
#TheRight2Life
#SecurityFirst