Harargee Bahaa aanaa Miidhagaa Lolaatti namoota guyyaa ajjeechaa Haacaaluu irraa hanga har’aatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiran.

Harargee Bahaa aanaa Miidhagaa Lolaatti namoota guyyaa ajjeechaa Haacaaluu irraa hanga har’aatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiran.
1 Waarii Kaliif (Waariyoo)
2 Hajii Huseen Maammaa
3 Nasraddiin Muusaa
4 Adinoo Ahmad Jamaal
5 Ahmad Jawaar
6 Injiinar Haaji Alii Ahmad
7 Jamaal Mahaammad
8 Abdurramaan Mahaammad Jamaal
9 Nuuraddiin Mahaammad
10 Magarsaa Bakrii
11 Muraad Daawud
12 Diinaa Yuusuf
13 Abdii Kaliif
14 Mahaammadaarif Yuusuf Jangoo
15 Bakar Umar Abdii
16 Hasan
17 Bishrii Abdallaa
18 Taajuu Abdii
19 Narsuu Tujjee
20 Badhaasoo Aadamee
21 Abdujaliil Mahaammadsaanii
22 Abdallaa Muummad
23 Badirii Abdurrraahim
24 Murataa Mahaammad Shaanqoo
25 Danbaloo Mahaammad
26 Abdushakuur Mahaammad
27 Asaabaa Roobaa
28 Miidhagaa
29 Rastaam Ukkaashaa
30 Diinaa Umar
31 Obsaa Abdusamad
32 Abdulfattaah Usmaa’il
33 Tuulee Umar
34 Farahaan Haajiroo
35 Saabit Kaliif
36 Kadaar Jamaal
37 Ahamaddiin Qaadii
38 Jamaal Abraahim
39 Mahaammad Fatii
40 Abraahim Bulee
41 Kadiir Kaliif
42 Kaliif Umar
43 kaliif Umar
44 Abbaas Sheek Muussaa
45 Toofiq Mahaammad
46 Mahaammad Aannanii
47 Abdurraaziqaa Aliyyii
48 Abdii Bakar
49 Murtii Usmaa’il
50 Isaaq Aadam
51 Caalaa Abdii
52 Ibsaa Kaliif
53 yuusuf aammee
54 Yuusuf Aammad
55 Aaminaa Aammee
56 Caalii Hasan
57 Muniiraa Mahaammad
58 Qindeessituu Ruufee
59 Aaminaa Kaachaa
60 Obsituu Obaankii
61 Saafii Amaan
62 Gindii Deeynoo ti.
Kanneen maqaan hin baramiinis hedduudha.
Dábessá Gemelal


BBS: Magaalaa Dirree Dhawaa Laga Harree, Ganda Guggubaa keessatti Hiriirri Qarreen bahamee jira. Hiriirri kun Ganama har’aa Sa’aatii 2:00 irraa eegalee kan gaggeeffame yeroo tahu dhaadannoolee gara garaa osoo dhageessifachaa deemaa jiranii, Raayyaan Ittisa Biyyaa Konkolaataa 2n dhufanii reebicha irratti gaggeessuu akka bittinneessan Qarreen hiriiricha irrratti hirmaatte takka BBS tti himtee jirti.
 
Akka Qarreen tun jettutti, Hiriiricha kan Qindeessan Qarreelee Umriin isaanii waggaa 15 gadii yeroo tahan, ijoollonni Dhiiraa xixiqqoonis baay’inaan argamanii jiru.
Raayyaan Ittisa Biyyaa Konkolaataa Lamaan Yeroo dhufanitti Reebicha gaggeessaniin Qarree 2 akka malee miidhan jetti. Yeroo ammaa Waraanni Magaalattii keessa yaa’un Nama reebaa akka jiran dubbatti.
 
Hanga ammatti Nama reebame malee kan hidhame hin agarre jette Qarreen tun.
Gama biraatin Guyyaa Kaleessaa Magaaluma Dirree Dhawaa Araddaa 09 Ganda Garaadaa keessatti Hiriirri Qarree fi Hawwaniin bahamuun ni yaadatama.
Qarree fi Hawwan Hiriira kana bahan irratti reebichaa fi hidhaan gaggeeffamee akka jiru himama.