Harargee Bahaa Aanaa Gursumitti hiriiraafi marii har’a geggeeffame

Harargee Bahaa Aanaa Gursumitti hiriiraafi marii har’a geggeeffame

Via Jawar Mohammed


Protest in East Hararge, Gursum: Ummanni Harargee Bahaa Aanaa Gursum lafti teenya murmatee naannoo biraatiif hin kennamtu jechuuun hiriira mirmii gochaa oolan.