Jilli ABO imala gara Harargee tasisuratti. Ummani Harargee ABO simachuuf Qophaawa.

Jilli ABO imala gara Harargee tasisuratti. Ummani Harargee ABO simachuuf Qophaawa.

Jilli ABO imala gara Harargee tasiisaa jira . Ummani Harargee ABO simachuuf Qophaawa.

Karaan Irra yaanee dhufne kana fakkaata. Kun kan ta’e keessaa %1 caalaa miti. Oromo hinsirbiin qabsoo dheeraatu durakee jira!

Qerroo jechuu hikkaa isaa dhageffaadhaa

Gondina HORROO GUDURUU magaala Finc’aa keessatti, bara 1991 manni kuni waajira ABO ture. Erga ABOn mootumaa cee’umsaa keessa bahee booda kabineen OPDO tu keessa jiraachaa jira. Haata’u malee QEERROON magaala kana waajira ABO deebisanii banuuf qophii xumurtee jirra jedhu. Nama mana kana keessa jiraachaa jiruufis yeroo ji’a tokkoo kennineeraf jedhu. Maddi odeeffanoo mangudoo fi QEERROO magalaa Finca’aa.