Hararge Baha magaala Dhangagootti: Ajjeechaa magaalaa Dirre Dhawatti raawatame Mormuun Kara Finfinnee fi Harar deemu qeerrodhaan cufamee jira!

Hararge Baha magaala Dhangagootti
Ajjeechaa magaalaa Dirre Dhawatti raawatame Mormuun Kara Finfinnee fi Harar deemu qeerrodhaan cufamee jira!

Miidhaksaa Abbishuu


#Dirree_dhawaa (inbox)
“Barataa Oromoo kutaa 10ffaa kun ganama kana osoo gara mana barumsaa deema jiru nafxanyaan akka malee reebame hospitaala dilchoorra galeerraa!”


Giincii: Qeerroon Giincii dubbiitti xumura godhe. Kanuma eegamuta kana.

Ammas yeroon kan Oromooti. Yerooo furmaata maayiif waliin ka’an.

Reeffi Endris mohammed magaalaa baatee ga’ee eessa akka rukutamee fi eenyummaan isaa adda ba’eera.Galgala kaleessaa nafxenyaan magaalaa kombolchaatti rasaasa lamaan adda isaarra dhooftee ajjeesteetti.Endris dhalataa Baatee ganda maalkaa luugoo iddoo dhakaallee jedhamuttidha.magaalaa baateetti mana ijaarratee dargaggeessa jiraachaa turedha.maatiin isaa ganda maalkaa luugootii dhufanii reeffa isaa fudhatanii galaniiru.

garuu egereen keenya garam akka tahe ……………….nu wallalsisus nafxenyaa tokko ajjeefnee gumaa isaa baasuu hin dadhabnu.
rabbiin rahmata siif ha godhu!!!!!!!!

Osmi Man