HaramAyaa irraa : BIYYEE OROMIYAA Waggoota Dheeraaf MAQALEETTI FE’AMAA ture. Ammas ittuma fufee jira.

HaramAyaa irraa : BIYYEE OROMIYAA Waggoota Dheeraaf MAQALEETTI FE’AMAA ture. Ammas ittuma fufee jira.

#Haramaaya
#hattuun_Qabamte

Mohammednur Guye
F

Waraanni wayanee maqaa komand postiitin magaala haramayaa keeysatti kiisha namaarra hanga biyye lafaatti saamicha cimsaati jirtti. Lafa bishaan haramayaa irra goggoge tan yaroo ammaatti raare dheedaa beeyladootatiif qonnaan bulaan naannicha itti fayyadamaa jiru irra arihachuun waraanni makalaakiyaa ooraliin citaa lafichaa biyye waliin buqqafatanii guurrachaa turan, qeerroon magaalitti gocha kana ilaalanii obsuu dadhabuun guyya arra ooralii biyye fi
marga lafa raare haroo haramayarra saamama jiru harkaa fi harkatti qabuun qabeenyicha irra buusuun waraara wayyanee laficha sanirra arihaniiti jiran. asuratti wanti hubatamuu qabu gocha kanaaf haalduree kan mijjeysaa jiru bulchiinsa magaala haramayaatti itti gaafatamaa bulchinsa fi nageenya nama #Sulxaan ja’amuudha. yakki fi shirri namichi kuni magaalitti keeysatti xaxaa turee fi xaxaa jiru gara uulsuraatti
ballinaan kansaaxillu taha.
#Haroo_Haramaaya_deebisaa.