Har’a Guraandhala 1/2020 Salaale, Warra Jaarsoo, Magaalaa Qarree Goohaatti Waajjirri ABO Baname!

Har’a Guraandhala 1/2020 Salaale, Warra Jaarsoo, Magaalaa Qarree Goohaatti Waajjirri ABO Baname!

Waajjira Kana Salaalee Magaalaa Qarree Goohaatti Argamuun Kan Saaqan Miseensa Shanee Gumii GS ABO Ibsaa Nagawoo, Itti Gaafatamaa ABO Koree Yeroo Magaalaa Qarree Gohaa Fi Qeerroo Naannichaati.Itt i Gaafatamaan Koree Yeroo ABO Ona Jaarsoo, Magaalaa Qarree Gohaa Akka Nuuf Ibsanitti Bulchitoonni Ona(Aanaa) Jaarsoo Uummanni Akka Hin Baaneef Doorsisa Gaggeessaa Turaniiru. Haata’uutii Qeerroo fi Jiraattonni Naannichaa Bahanii Waajjira ABO Magaalaa Qarree Goohaatti Saaqeera Jedhaniiru.


Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo godina jimmaa Aanaa Sigimootti bifa kanaan miidhagee eebbaaf qophaa’ee jira.