This is happening after state of emergency has announced lifted!

People peacefully strike by closing down their shops, the government sends snipers!

This is happening after state of emergency has announced lifted . It is only happening in the TPLF regime’s Ethiopia

People peacefully strike by closing down their shops, the government sends snipers!


Following the market boycott demanding “Free OFC Leaders and All political prisoners” , Agazi military force is deployed in large number in Oromia regional state of Ethiopia. The picture below is taken today at Gincii.
————————————————————
“Tiibba darbee barreessan kommand postii Siraaj Fargeessaa naannooleen nageenya naannoo isaanii mataa isaanitiin to’achuu waan danda’aaniifuu isaaniif dhisneerra jedhee turee.
Kunoo sobnnii Wayyanee bulee bahaa silaa , haara’a looltuun daangaa biyyaa eegduu/Agaazii magaala Gincii keessattii boobbafamtee jirtti. Kuniis Sodaa boru hiriirri ni adeemsifama jedhuu irraa maddee . Sochiin ummataa baay’ee naasisee jira.

Qabsoon keenya haanga bilisummaatii ittii fuufa.
Irbuun Irbuu dha.”

via Nagessa Oddo Dube