Hacee! Warri si galaafate walnyaachaa jira. Shira siyaasaaf akka si galaafatan amma ifa bahaa dhufeera.

Hacee! Warri si galaafate walnyaachaa jira. Shira siyaasaaf akka si galaafatan amma ifa bahaa dhufeera.

አጬ አተየነፃነቴ ታጋይ ሁሌ በልባችን ታትመ ትኖራለህ ነብስህን በአፀደገነት ያኑርልን ፈጣሪ

Warri si galaafate walnyaachaa jira. Shira siyaasaaf akka si galaafatan amma ifa bahaa dhufeera.