Hacaaluun Hacaaluuf Birmate: Hacaaluu Kabaa jedhama barataa Yuunibarsiitii Jimmaa Muummee Accounting fi Finance waggaa 3ffaati.

Hacaaluun_Hacaaluuf_Birmate: Hacaaluu Kabaa jedhama barataa Yuunibarsiitii Jimmaa Muummee Accounting fi Finance waggaa 3ffaati.
Hacaaluun umuriin isaa 23 yoo tahu guyyaa “tokkollee dhukkuba argee hin beeku guyyaa tokko baatii 3 dura kutaa barnootaa otoo bahuu lafti ittin nannawee kufe ergasii as fayyaa isaa duriitti deebi’uun itti ulfaate.
Maatiiin isaa godina Jimmaa magaalaa Dedoo bakka dhaloota Hacaaluutii fidanii hospitaala Black Lion (Xuqur Ambassa) cibsaniiru haatahu malee dhukkubni #Hacaaluu Kaansarii Dhiigaati biyya kanatti fayyuu hin danda’uu jedhan.
Hospitaalota biyya alaatti #Refer barreessanii yaaliin akka godhamuuf itti himan Hacaaluun maatii harka qalleessa kan qabuu fi qarshii Miliyoona 3 biyya alaa ittin yaalsisan dhabuun kunoo gargaarsa lammii gaafachaa jiru.
Loomiin 50 nama ‘tokkoof ba’aa nama 50 ammoo faaya akkuma jedhan Qarshiin mil.3 maatii Hacaaluuf guddaadha uummata Oromoo Miliyoona 3 qofaaf ammoo gumaacha qarshii 1ti.
Maarree Aartist #Hacaaluu_Hundeessa gumaacha isaa #Hacaaluuf taasisee lammiin Oromoof gurbaa kana cinaa akka dhaabbatu dhaamsi siniiif dhaameera.
Kana Hacaaluu Hundeessaa Jaallattu #Hacaaluu_Kabaa haa gargaaruun dhaamsa keenya.
Dhukkuba balafamaa akkanarra isiin haa qabu.
Lakkoofsi Herrega Baankii Daldalaa Itoophiyaa
Lakk: 1000245142394
Lakk. Oromia International Bank 874241
Hachalu Keba jedhaa waan dandeessan gargaaraa
Kadhannaa keessaniinis yaadadhaa 
Bil:+251911361665
#Share Gochuun Uummata biraan gahaa adaraa

Via: Gammadaa Olaanaa