Hacaaluu will present his Jirraa concert in Calgary, Canada! April 28

Hacaaluu will present his Jirraa concert in Calgary, Canada! April 28

#Jirraa -WBOf haa tolu, JIRRAAn sagalee diddaa Oromoo ta’eera!!
Hacaaluu will present his Jirraa concert in Calgary, Canada!!
Jirraa connects Oromo and Oromia.
Dhábasá Wakjira Gemelal