HAAYYU DUREE ABO JAAL DAWUD IBSAA WALIIN GAAFFII FI DEEBII HAALA YEROO IRRATTI

HAAYYU DUREE ABO JAAL DAWUD IBSAA WALIIN GAAFFII FI DEEBII HAALA YEROO IRRATTI

Addi Bilisummaa Oromoo ABO Fi HD Dhaabichaa Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa Hangam akkanni Ilmaan Habashaatiif motummaa sodaa Akka ta’an har’an sirriitti hubadhe!
Nama Ayyaana Leencaa Dhalate
Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa
Waa’ee kee Ibsuuf jechatu na hanqataam
Waaqni Gooticha Ayyaana Leencaa dhalate HD ABO Jaal Daawud Ibsaa nu badhaafte Galanni si haa gahu 🙏