Haasawa obbo Lammaa Magarsaa har’a Baale, magaalaa Roobetti godhe keessaa

Haasawa obbo Lammaa Magarsaa har’a Baale, magaalaa Roobetti godhe keessaa
“Nuti qabsaawonni har’aa dhugaaf falmachuu, haqa ofiirratti du’uu, amaanaa lammii eeggachuu, maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jennee saba keenyaaf falmuu … kana booda Oromiyaan lafa itti godaanan malee lafa irraa godaanan hin taatu...”

 

“Maqaan baduu mannaa mataan baduu woyya jennee qabsaawuu gootota Baalee irraa baranne.

Kana booda Oromiyaan lafa itti godaanan malee lafa irraa godaanan hin taatu” —President Lammaa Magarsaa

“Yoo akka Haaj Aadam Saaddoo icciitii qabachuu dandeenye, yoo waliif obsine, yoo wal dhageeffanne kaayyoo gootota keenyaa galmaan gahuu ni dandeenya” — MM Dr. Abiy Ahmed.

Yoo akka haasayaa homa irraa hin hafne. Baga kanumaa agarree