Haalli Yuniversitii Jimmaa keessa jiru daran yaadessadha

Haalli Yuniversitii Jimmaa keessa jiru daran yaadessadha qaamni dhimmi ilaalu tarkafii hatatamaa fudhachuu qaba.

“Jimma univaarsiit (jit)haali ammaate.
Dhugaadha yeroo amma oromoon haala ykn sochii hamaa keessa jirutti haala akkasi keessa seenu keenyatti nan gadda. Garuu amma barratooni akka moora hin seene poolisii federaalaattin guyaa kaleessa irra kaasani dhorkamanii. Meeshaan isaani moora keessatti itti cufamee.bakka bulltti dhabuudhaan Moora alatti rakkachaa jiruu. Adaraa qaama dhimmi isaa ilaalattutti nuuf haa beeksifamu. Wanni nama dhibaa gaafiin kan saba hundaa odoo ta’ee jiruu garuu kan hidhama fi gidirsaa jiraan ilmaan oromoo keessa fo’uuni. Arra gallgala kana gara biiro eegummsa mirga namoomaa dhaqamee turee isaanis akka baratooni moora seenan eyemsiifneera jedhanii baratoota gara moora fudhatanii yeroo dhufannitti poolisiin federaala hin seensisuu jedheera baratooni moora alatti kumaatamatti laka’amaan nyaata fi bakka bulmaati dhabuudhaan fafaca’uudhaan rakkachaa jiruu.”


“Barattoonni ganama irraa eegalanii heddumminaan waajjira mirga dhala namaa dhaquun dhiittan mirga dhala namaa akka irratti raawwachaa jiru erga himataniin booda sa’aa sagalitti beellamaniif.sana booda har’aaf yuuniibarsiitin barattoota mooraa akka seenanii doormii fi kaaffee fayyadaman akka heeyyamuuf erga barattootatti himaniin booda poolisiin oromiyaa akka hanga dallaatti geessee olseensisu waliif galuun haaluma kanaan poolisoonni oromiyaatis barattoota qabatanii yeroo dhufan humni ergamtuu wayyaanee waraana guutuu hidhatan dallaa keessaa gadi itti ba’uun barattoota ari’an.poolisoonni oromiyaas homaa gochuu hin dandeenye.amma barattoonni magaaluma keessa faffaca’anii nyaatas dhabanii beelaa fi qorraan dararamni hamaan irratti raawwatamaa jira.”

Via: Jawar Mohammed


OromoRevolution Sadaasa 28/2017 Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Harammayaa Mooraa Yuunibarsiitii Gadhiisuun Uummata Oromoo Waraana Liyuuhayilii Somaaleefi Makkalakiyaa Wayyaaneen Dangalee Oromiyaa Bahaa, Kibbaafi Kibba Bahaa irratti dhumaa Jiraniif dirmachuuf bahaa jiru.
Dheengadda Hiriira Mormii guddaa yakka dugugginsa Sanyii uummata Oromoo irraatti waraanaan gaggeeffama jiru dhaabbachuu qaba jedhanii gaggeessuun, hanga Sadaaasa 28/2017tti qaamni dhimmi ilaaluu keessattu Mootummaan Naannoo Oromiyaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu qaba. Dhimma waraanni Makalakiyaan wayyaaneefi poolisiin Addaa Somaalee uummata fixaa jiran irratti ibsaa baasuun qaamni ajaja dabarsee uummata keenya fixaa seeraatti akka dhiyaatu gochuu qaba, akkasumas Uummata keenya dhumaa jiruuf dirmachuu gochuun uummata keenyarra ifatti ittisuu qaba jechuun gaaffii isaanii gadi jabeessuun dhiyeeffatanii ture. Hanga har’atti qaamni isaaniif deebii kennuufi uummata keenya cina dhaabbachaas jiru waan hin jirreef uummata keenya waraanaan dhumaa jiruu teenyee barachuu hin dandeenyuu jechuun mooraa Yuunibarsiitii Gadhiisanii bahaa jiru. Uummatni Oromoo bakka jirtan hundaa barattoota keenya cina dhaabbadha!!

Via: Seenessaa Qeerroo 


OromoRevolution Sadaasa 28/2017 Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Qondaalaa,Beegiifi Mandiitti Sochiin Warraaqsaa FXG gootota Qeerroo barattoota Oromootiin daran jabaachuun itti fufe jira. Daandiin konkolaataas bakkoota heedduutti guutummatti cufamee jira. Keessattuu baadiyyaa keessatti uummataan cufameera, waraanni agaazii wayyaanee karaa darbaa dhabee humna qilleensaan gara Beegiitti akka geeffama jiru himama jira.

Via: Seenessaa Qeerroo

Maggala Nagelle Borenaa : Qeroona magalla Nagelle Namotaa Dangaa Irratii dhumaan Saan Mana Boyyichaa dhaqanee Illaa jechuun dhaan Ganama imlaan Makalakayyan Karra Keella Dollo irrati dhorkaman qamii Mottummaa OPDO Dhufee Kella Baneef Obbo BACCA FI Ins/ Eddiin jedhuun bahaan
Erragga Qeeroo Makalkaayan dhaan maarfamatee iddo dhaquuf demaan ergaa gahanii booda makalakaayan bu’uu dhorkee gadii debisee kampii homaa waranatii naqee Qamii amo Wajiira Komnikeshiini A/liibaniifi Dame Nagenya A/Liiban Jarsolee biyyaa,Baayiina nama 70 olii dha Gamaa Oromo Arsii fi Borana dabalatee qeroo wajiin hidhaa jirtii
******* Qeroon nuu dhaqabaa Jettii****