“Haalli Universitii Debra Birhan jiru hedduu yaddeessaa ta’aa jira.

Above Single Post

“Haalli Universitii Debra Birhan jiru hedduu yaddeessaa ta’aa jira. Motummaan furmaata hatattamaa kennuu qaba 

Baratoota 53 barumsa irraa dhorkamuun wal qabatee balaan biraa ijoollee naannoo biraa irra gahuu danda’a”
ergaa amma achiiraa ergame

Below Single Post