Haala Oromoonni Walloo fi Matakkal keessa jiranii fi lola Milishoota N/Amaaraa | RSWO

Haala Oromoonni Walloo fi Matakkal keessa jiranii fi lola Milishoota N/Amaaraa | RSWO

Haala lolli babal’ifannaa daangaa fi duguuggaa sanyii, Poolisoota Humna Addaa Naannoo Amaaraa kanneen Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaa fi Loltoota Mootummaa Eertiraan deggeramaniin Oromoo Walloo irratti torbee darbe (Bitootessa 19, 2021) irraa qabuun bifa addaan geggeeffamaa ture ittiin eegalee, adeemsifame; haala Uummanni Oromoo ittiin ofirraa qolatee fi miidhaa gam-lachuun qaqqabe. – Oromticha Walloo
Lolli duguuggaa sanyii fi babal’ifannaa daangaa Milishoota Naannoo Amaaraan, kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti, Uummata Oromoo irratti geggeeffamu jabaatee itti-fufuun, lola guyyaa kaleessaa, Oromoota Konyaa Matakkal keessa jiraatan


Filannoon biyyaalessaa jahaffaan naannoo Oromiyaatti maal fakkachuuf deema?

Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti morkattoota ciccimoo ta’u jedhamanii eeggamaa turan lama, Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)fi Koongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n “filannicha keessaa dhiibamneerra,” jechuun filannicharratti akka hin hirmaanne labsuun saanii ni yaadatama.
Haata’u malee, filannoon biyyaalessaa marsaa jahaffaa gaggeeffamuuf yeroo ji’a sadi hin guunnetu hafe.
Hidhamuu angawootaafi miseensotaa akkasumas cufamuun waajjiraalee immoo sababoota ijoo paartileen kunneen dhiyeesanidha.
Filannoo keessaa bahuun paartilee lamaanii filannicharra darbee fulduree biyyattiirratti dhiibbaa qabaachuu akka danda’u xinxaltootni siyaasaa himu.
Waan hayyuun siyaasaafi jiraattonni Oromiyaa jedhan iyyaafanneerra.


Ameerikaan mootummaa Sudaanif gargaarsa doolara biliyoona tokkoo kennite!
Gama biraatiin waraanni Sudaan shaakala waraanaa mootummaa Saawudii fi Masirii wajjiin taasisu itti fufeera.
Ajaahib Jimaa Tooboo