“Haala Abbaan koo keessa jiru ilaaluuf gara hospitaalaa “xor haylochi” deemnee turre.

“Haala Abbaan koo keessa jiru ilaaluuf gara hospitaalaa “xor haylochi” deemnee turre.

Mooraa keessa akkuma seenneen waraqaa eenyummaa akka garsiifnu gaafatamne garsiifnaan mooraa hospitaalaa keessaa akka baanu nutti himame. Hospitaalaa kana keessatti kan dhukkubsate gaafachuun kan danda’amu tahuu yeroo itti himnu ” Arraaf gaafachuun dhoorkadha” deebisaa jettu nuuf kennanii hospitaalaa gad dhiifnee akka baanu nu godhan.”
Boontuu Bekele Gerba OMN Irratti kan dubbatte irraa.