HAAGA DHAGA’AA!Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa:

HAAGA DHAGA’AA! Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa: 

Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa: daba, dararaa fi ajjeechaa Uummaata Oromoo irratti raawwatamu iyyaafatee gabaasuun, uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta’uu, akkasumas, qabsoo Uummatni Oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa – Oromiyaaf taasisu irratti Uummata Oromoo bal’aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti, biyyoota ambaa irraa qabuun hanga bosona Oromiyaatti, Hayyootaa fi Qabsaa’ota Oromoo iyyaafatee dubbisuun, toora dambalii gabaabaa fi intarneetaan, Uummata Oromoo gamaa-gamanaa, keessaa-alaa wal-dhageessisuu irratti hojii cichoomaan hojjechaa jiru, amma’mmoo daran babal’isuun, Hagayya 1, 2020 irraa qabuun, tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegalee jiraachuu isaa haaga isiniif labsa!

Hoggayyuu guyyaatti yeroo lama:
• Guyyaa sa’atii 7:00 – 7:30 (ALH’tti)
• Galgala sa’atii 2:00 – 2:30 (ALH’tti)

– Saatalaayitii – NileSat
– Frequency – 12728 Megahertz
– Polarization – Vertical
– Symbol rate – 27500
– FEC – 5/6 irraan hordofuu dandeessu.