Haacee: Salphiftee diina kee homaa waan sodaattuu,

Haacee: Salphiftee diina kee homaa waan sodaattuu,

Haaceen albama hojjataa jiru akkuma xumureen qeerroo kumaatama of duubaan hiriirsee LEENCAN BOSONAAttii makamuun lubbuu ofii saba ofiitiif laatee sabasaa bilisoomsuuf goota jaallaan qabsoo bilissuummaa oromoo waliin dubbataa tureedha.

“Salphiftee diina kee homaa waan sodaattuu,
Saba keef of laattee dhugaaf kan qabsooftuu,
Kanaaf jiraa mitii, reefka kee sodaatanii
Finfinnee Tufaa Munaa keessaa si baasanii
Hacee kiyya wayyoo mankaraarree boonyus
Lubbuu kan kee qaalii deeffachuu hin dandeenyuu
Rabbiin jennata isaa si haa badhaasuu”

Artiist Jaafar Yuusuufiin
Gootatu goota faarsa