H/maariyaam Dassaaleny maal jedhaa?

 
H/maariyaam Dassaaleny maal jedhaa?
 
TPLF yakka dhala namaa irratti raawwataa turteef itti gaafatamuu qabdi jedhe. Bara 2012 hanga 2018 gidduu Muummicha Ministeeraa ta’ee adda dureen murtii du’aa fi gidiraa kan dabarsaa ture isa mitii? Harka koo qabanii na mallatteessisani, dirqamaan Muummicha Ministeeraa na godhani jedha moo maal jechuu isaati namichi?
 
Waggaa 27 darbe kana Haayilamaarimaanis ,koloneel Abiyyi Ahmadis, Dammaqee Mokonninis yakka dhala namaarratti raawwattaniif Wayyaanee caala isaantu aangoo gurguddaa irra ture waan ta’eef, dursa kan itti gaafatamu isaani malee Wayyaanee miti. Wayyaaneen joonjoftoota warra saba ofii gane garaaf bulu kana walitti qabdeet ittiin nu fixxe nu gidirsite.
 
Har’as jaruma harroota kanatu nu fixaa jira malee Wayyaanee miti ammatti diinni keenya. Namicha Haayilamaarimaa jedhamu kana gorsaa mee. Ilmaan qabsaa’ota Walaayittaa kan ficcisiisaa jiru tokko isaa dha amma.
H/maarimaas, Abiyyi Ahmed fi Dammaqaa Mokonnoon Getaachoo Asaffaa Caalaa yakka gurguddaa ummata Oromoo fi saboota biroo irratti raawwatan.FSM irraa
 
Maaltu deemaa nira dhiiroo?
Duriyyee karaarraa guurtee shanee qabne jetti.

1 Comment

  1. Namichi H/Mariyam jedhamu kun faaggaa dha! He was a puppet, he is still a talking robot! He was Prime minister of that criminal junta! How can one talk like he is doing now, unless one is a complete moron?? Also! that empire has always been led by such brainless creatures.

Comments are closed.