Guyyoota 5 dura ETv’n Afaan Oromoo haasofsiisaniiru. Akka isaan hidhaaf saaxilan naman shakkisiisu!

Artistii Dawit Taaddasaa kan Sirboota Haacaaluu hojjatee fi Sirba Galaanaa Meeshaa muuziqaan bareeche artistoota 6 waliin Finfinnee irraa ukkaamsaniiru. Guyyoota 5 dura ETv’n Afaan Oromoo haasofsiisaniiru. Akka isaan hidhaaf saaxilan naman shakkisiisu!

Milkessa Hailu MH