Guyyoo Waariyoo hidhaa Bilxiginnaa keessaa baga baate!

Guyyoo Waariyoo hidhaa Bilxiginnaa keessaa baga baate!

THE FINFINNE INTERCEPT


BB$: Fuulbana 1/2020
Oduu Ammaa.
Barreessaa fi Rogeessi Dargaggoo Saphaloo Kadiir manni murtii magaalaa Dirre dhawaa dhaddacha har’a ooleen bilisa akka bahu murteessuu dhagahame.
Saphalaa Kadiir erga hidhamee guyyoota 57 kan gahe yoo ta’u beellama mana murtitti yeroo Afurii ol deddeebi’aa erga turee booda guyyaa har’aa fulbaana 1/2020 manni murtii magaalaa Dirre dhawaa dhaddacha oleen himata irratti baname kufaa taasisuun bilisaan akka bahu murteessuu isaa maatii Saphaloo Kadiir keessaa kan dhimma isaa hordofaa turte bbs tii himtee jirti.
Yakki himatamaan raawwate jedhamee qabatamanaa hin jiru kan je’e manni murtii dhadachaa har’a ooleen, guyyaa boruu xalayaan bilisa tahuu isaa ibsu barreeyfamee akka hiikkamu murteesse jira.
Ajajani manni murtii magaalaa Dirree Dhawaa kenne hojii irra oolaa fi hin oolu kan arginu ta’a.
Image may contain: 1 person, closeup

“Barattuu Saartuu Mohammedsanii Yunivarsitii Haramaayaatti department Accounting waggaa 3ffaa baratti. Hiriira Labsii Qeerroo 12, 12, 12 jedhamuun beekkamu gaafa Guyyaa 12/12/2012 adeemsifameen wal qabatee humna waraana mootummaatiin qabamtee mana hidhaatti darbatamtee har’a Mana Murtii Aanaa Habrotti Dhihaattee jirti. Sababa Qeerroo qabsootti jirtu wajjin hariiro qabda jedhuun erga hidhamtee Guyyaa 15 oliif Waajjira Poolisii Magaalaa Galamsoo kessatti reebichi hammana hin jedhamne irraa gahaa ture jira.
Guyya Har’aa Hagayya 26/12/2012 Mana Murtiiti dhihaattee jirti. Beellama ganama kanaatiin guyyuma har’aa sa’aa boodaatti beellamanii jiran.
Ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaatti darbatamanii hiraarsa Nafxanyaa jalatti dararamaa jiran qabsoo Oromoon tokkummaa isaatiin adeemsisuu fi tumsa Rabbiitiin bilisa bahu”

 

AGM: Arfaasee Gammadaa Haati Manaa Jawar Mohammad Waa’ee Gooticha Oromoo Maal Jette? Itti Dhiyaadhaa