Guyyaa Tokkummaa Afriikaa Sanbata dabre kabajame

Guyyaa tokkummaa Afriikaa Sanbata dabre kabajame sababeeffachuun kaartaa jiijjirame kan biyyoota ollaa haala malee mufachiisu kana waajjirri Dhimma Alaa Itoophiyaa marsariitii isaanii irratti maxxanse. Kaartaan kun Somaaliyaa Itoophiyaa jalatti galche. Suudaan fi Suudaan kibbaa walitti deebise. Somaalilaandii biyya of dandeesse walaba godhe. Kaartaan kun tuttuqaa lola labsu of keessaa qaba. Itoophiyaan fedhiin isiin qabdu kana jechisiisa. Kaartaa kana erga maxxansanii booda ummatni Somaalee akka malee dallananii lolaa jiru. Amma kaartaa kana marsariitii irraa haqanii dhiifama gaafatanii jiru. Garuu waajjirri kun waan kana osoo hin argin maxxansee? Naatti hin fakkaatu. Tapha siyaasaa ollaa biratti Dr. Abiy fudhatama dhabsiisuuf itti jiru gara alaatti harkaa bahe fakkaata. Mootummaa Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin walitti buusuuf shira xaxame jedheen amana. Kan kana godhu tilmaamaan Nafxanyoota ykn Wayyaanee dha. Caasaa mootummaa sirriitti qulqulleessuu gaafata. Dhimma akka salphaatti irra utaalamuu miti. Dogongora salphaatti uumame jechuun nama dhiba.

Ferhan Abdulselam