Guyyaa hardhaa Barattoonni University Madda Walaabuu

Guyyaa hardhaa Barattoonni University Madda Walaabuu Uummata qabeenya ofii irraa Buqqaafamanii Wataratti rakkachaa jiran keessaa hamma ta’e dhaqanii laalanii gargaaran. Galatoomaa, barattotaa tenaa

Awel Mohammed