Guyyaa Har’aa Wallaggaa Bahaa Giddaa Ayyaanattii Poolisiin Humni Addaa Oromiyaa fi Liyyuu Haayiliin Amaaraa Bilxiginnaan bobbaafate walitti garagaltee

Guyyaa Har’aa Wallaggaa Bahaa Giddaa Ayyaanattii Poolisiin Humni Addaa Oromiyaa fi Liyyuu Haayiliin Amaaraa Bilxiginnaan bobbaafate walitti garagaltee wal rukutuun Poolisii Humna Addaa Oromiyaa irraa hanga ammaatti namni afur ajeefamuu isaanii fi Liyyuu Haayilii Amaaraa irraa ammoo kan duute hedduu tahu saanii odeessi nu qaqqabe nii ifoomsa.
 
Humni addaa oromiyaa warreen yeroo ammaa kana Duguggaa sanyummaa saba isaanii irraa hanbisuuf gama sabaa gortanii diina saba keessan miidhuuf deemaa jiru tti meeshaa teessan itti gara galfatanii fi kan mooraa gaachana sabaa kan tahe WBO tii makamtan hundinuu galata guddaa seenan isiin yaadattuu saba keessan birattii ol kawwattanii jirtu.Kanaafuu isiin ammaan booda.Gootota keenya.Warreen haftaniis faana jaallan keessanii akka hiriirtan abdiin guddaan isiin egaa jirra.Nuti sabni keessan miidhamtooni cunqursaa mootummaa pp tin miidhamnee jirru

Guyyaa har’aa Humna Addaa Oromiyaa jedhani kan of waamanif Liyyuu Haayilii Naanno Amaaraa, Wallaggaa Bahaa Giddaa Ayyaanatti walitti Garagaltee Wal rukutuun Poolisii Humnaa Addaa Oromiyaa jedhani of waaman isaan keessaa namni ??#Afur_4 ajeefamuu isaani odeessi maddaa haqaarra ni dhugoomsa
Akkasumas liyyuu Haayilii Amaaraa irraas kan du’aan akka jiran maddi odeessa ni ifoomsaa
Kan meesha diina hidhatte uummata kee gidirsaa jirtu yeroon Uummata kee bira dhaabbatu yeroon isaa amma

Kaaba Oromiyaa irraa ergaa ergame
Hidhamtoota Badii Tokkoon Ala Godina Walloo Kamiseerraa Mana Hidhaa Kamisee Jira !!!
Hub: Namoota maqaan dhahame qofaa miti kan sababa Oromummaa isaanitiif hidhamanii jiran.Kan maqaa hin argatinis ni jiru !!!
1 Umar Muhaammad Husseen = Dawwee
2 Aadam Muhaammad Husseen ”
3 Husseen Heeydar ”
4 Ahmad Umar ”
5 Ahmad Muhaammad Aadam ”
6 Ahmuu Shee Faaris ”
7 Umar Falaxaa ”
8 Sa’id Muhaammad Umar ”
9 Abdii Gumaabaas Elemoo Q ”
10 Husseenee Heedaree ”
11 Umar Muhaammad “
12 Abdullaahii Muhaammad Abdullee ”
13 Aliyyi Muhee Ahmadee ”
14 Nuuree Muhee Ahmadee ”
15 Yasufee Muhee Ahmadee ”
16 Urboo Aadam Muhaammad “
17 Abduu Muhaammad Siraaj “
18 Yaaquub Oromiyaa “
19 Husseen Abduu “
20 Muhaammad Usumaan= Arxummaa Fursee
21 Barsiisaa Milkeessaa Shiimallis = Jiillee Dhummuugaa
22 Barsiisaa Aliyyi Husseen = Kamisee
23 Barsiisaa Tasfaayee Kabbabaa = Magaalaa Kamiiseerraa
24 Sayyoo Umar = Baatee
25 Adamee Boonaa ”
26 Adamuush ”
27 Nuuree Adamee ”
28 Suwaaliy Sa’id ”
29 Husaan Abduu ”
30 Muhaammas Hasan ”
31 Abdaa Abduu ”
32 Aadam Hasan Muusaa ”
33 Aadam Husseen Ibraahiim ”
34 Aadam Sa’id Hasan “
35 Aadam Muhaammad Baashaa “
36 Ahamd Muhaammad “
37 Husseen Ahmad Yuusuf ”
38 Muhaammad Usumaan “
39 Muhaammad Abduu “
40 Usmii Maan ”
41 Aadam Muhaammad Umar ”
42 Aadam Muhaammad Hasan”