Guyyaa har’aa Godina Jimmaa Aanaa Limmuu kossaa Magaalaa

Sadaasa 14/2017 Guyyaa har’aa Godina Jimmaa Aanaa Limmuu kossaa Magaalaa Ambuyyee ganda Caffee Ilfataa keessatti tarkanfii abbaan Qabeenyaa Wayyaanee Nagaash Hayilee jedhamu Qeerroo Dargaggoota Oromoo saamichi Qabeenya lafaa maqaa investmentii jedhuun uummata keenyaarra saamamaa jiru dhaabbachuu qaba jedhanii waan gaafataniif Namichi kun Qeerroo Dargaggoota Oromoo irratti dhukaasa banuun dargaggoota Oromoo shan(5) rasaasan kan rukute yoo ta’uu kanneen rukutamaan Keessaa Qeerroon Jundii Abbaa Raagoo Lubbuun kan Wareegame yoo ta’uu warri kaana mana yaalaatti argamu. 

Ergamaan Wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru kun tarkaanfii adabaa Qeerroon dargaggootni Oromoofi uummatni Oromoo irratti fudhateen qabeenyaan isaa daareeffameera. Haala kanaan wal qabatee yeroo amma kana Aanaan Limmuu Koossaa magaalaan Ambuyyee haala ulfaata keessa jirti .kanaaf qabeenyaan yakkamticha diinaa barbadeeffames:.
– -Konkolaataa manaa
-Konkolaataa fe’isaa
. – xaanaa bunaa sadii
– Mana jireenyaa fikkf irratti tarkaanfiin kan fudhatame ta’uun ifa ta’eera.

Via: Seenessaa Qeerroo 

Falmataa Kabbadaa: Abbaan Biyyaa Oromoo dha ** NEW 2017 Oromo Music

 

Wallee_Warraaqsaa “Abbaan Biyyaa Oromoodha” Wallisaan Falmataa_Kabbadaa, Qeerransa Mataa Daabee , Dhaloota Qubee Generation Ilma Seenaa Dhamdhamaa guddate dha. uummatni Oromoo Artistoota Keessan cina dhaabbadha jajjabeessa kun dirqama Oromummaa ta’uu qaba. Egaa Akkuma eeggachaa turtan Walleen Haarawaan ergaa gurguddaa of keessa Qabu har’a qilleensaarra isiniif oolee jira kunoo kan Tokkummaa, Gootummaa ,sabboonummaafi eenyummaa Uummata keenya hundaa jajjabeessuudha.

Shimallis Abbaabbuu: Huursii Loli ** NEW 2017 Oromo Music

Shimallis Abbaabbuu: Huursii Loli ** NEW 2017 Oromo Music